به پزشکتان اعتماد کنید و

با اعتماد به نفس لبخند بزنید

در چه شرایطی به همراهی ما نیاز خواهید داشت؟

عدم رضایت از لبخند

می‎تواند به دلیل عدم تقارن دندان‎ها، موقعیت نادرست فک، روی هم افتادن دندان‎ها و چینش نادرست دندان‎ها باشد

وجود مشکلات در هنگام غذا خوردن

به دلیل وجود فواصل بین دندانی، کمبود تعداد دندان و یا داشتن دندان اضافی، مواد خوراکی در بین یا پشت دندان‎ها باقی می‎مانند

عدم تناسب میان فک و دندان‎ها

به دلیل کوچک بودن فک، دندان‎ها چینش درستی در دهان ندارند یا تعدادی از آنها با فشار بر یکدیگر باعث چرخش سایر دندان‌ها می‎شوند

دکتر مومنی و تیم حرفه ای همراهش: متخصص چهره های خندان

انواع ارتودنسی